Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

Comptine d' un ete

Καλοκαίρι. Στην Χαλκιδική. 30 βαθμοί υπό την σκιά. και τα τζιτζίκια ζεσταίνονται και δεν σταματούν- να κάνουν τζι τζι.


Φωτογραφίες του καλοκαιριού που ξέμειναν στην οθόνη του υπολογιστή  και δεν θέλησα να κρύψω μέσα σε φακέλους.
Οι μέρες το καλοκαίρι είναι τρελές. Έχου κάτι το απέραντο γαλάζιο.
τα αγαπημένα χρώματα της ημέρας

Happiness is real only when shared.La Belle de jour
Βάδισα- για ακόμη μια φορά- στη στενή λωρίδα γης που συνδέει το νησί με τον υπόλοιπο κόσμο.


Είναι 10 Σεπτεμβρίου. Στην Θεσσαλονίκη. Σε δύο μέρες ξυπνώ στις 7 και πάω σχολείο. Καλή φάση. 


Τζιτζίκια πάντως δεν έχει. 

A bout de souffle


Patricia Franchini: I don't know if I'm unhappy because I'm not free, or if I'm not free because I'm unhappy. 


Patrichia Franchini: Sleeping is sad. We have to separate. They say ''sleep together'' but it's not true. 


Michel Poiccard: How old are you?
Patrichia Franchini: A hundred.
Michel Poiccard: You don't look it.