Σάββατο, 8 Ιανουαρίου 2011

"Μετά από πολλή σκέψη και δάκρυα, σχημάτισα τη γνώμη ότι οι νεκροί πεθαίνουν για να ξεχάσουν τους ζωντανούς και οι ζωντανοί ζουν για να θυμούνται τους νεκρούς"

1 σχόλιο: