Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011


How does it feel
To be without a home
Like a complete unknown
Like a rolling stone?

Θέλω να ακόυω το πικ-απ να παίζει αυτό το τραγούδι

6 σχόλια: