Κυριακή, 30 Αυγούστου 2015

<< Εποχή του χρόνου για να μην κάνουμε καθόλου δουλειά δεν υπάρχει εν γένει, δεν επιτρέπεται να υπάρχει>>

είπε κάποιος και την επομένη ξύπνησε παράσιτο

1 σχόλιο: